pdf MAKTABDA «O’ZBEK TILINING SO’Z TARKIBI O’QUV LUG’ATI» BILAN ISHLASH MASHG’ULOTLARI Популярные

Владелец Число скачиваний: 267

Bahriddinova Bashorat, dotsent

Shukurova Sabohat

Qarshi davlat universiteti (O’zbekiston)

Til ta’limi lisoniy mohiyat va nutqiy voqelanishlar bilan farqlanuvchi nihoyat marakkab qurilma bo‘lib, u shu fan chuqurlashtirilgan, kasbiy ma’lumot olishga yo‘naltirilgan ta’lim bo‘g‘inlari – oliy va o‘rta maxsus ta’lim muassasalarida ichki qonun qonuniyatlari bilan, til va nutq aspektida olingan holda chuqur o‘qitilishi lozim. Ona tili ta’limining o‘ta ilmiylashtirib yuborilishi ta’lim samaradorligini belgilashda ham salbiy ko‘rsatkichlarga olib kelmoqda.