pdf МАФКУРАВИЙ ПАРАДИГМАЛАРНИНГ ЎЗИГА ХОС ХУСУСИЯТЛАРИ Популярные

Владелец Число скачиваний: 345

Г.Х.Худайбердиева (ТерДУ)

Ф.Худоёров Техника факультети 4-босқич талабаси

(Ўзбекистон)

Жамият тараққиётининг ғоя, мафкураларсиз тасаввур қилиш қийин, Чунки ҳарқандай мафкуранинг жамият тараққиётида ўзига хос ўрни ва роли мавжуд. Мафкуралар ҳақидаги таълимотнинг муҳим бир қисмини мафкуравий парадигмалар ташкил қилади. Парадигма юнонча сўздан олинган бўлиб намуна деган маънони англатади. Парадигма муаммоси фан тараққиёти жараёнида турлича таҳлил қилинган. Жумладан, антик ва ўрта аср фалсафасида парадигмадан руҳий ва моддий оламнинг ўзаро муносабатини тавсифлашда фойдаланилган. Айни пайтда парадигмалардан назарияларни (муаммоларни ўртага ташлаш модели) тадқиқот вазифаларини ҳал қилишнинг сифатий намунаси маъносида ҳам тушунилган.