folder Географические науки

Документы

pdf ДИСЦИПЛІНА «ТАНЦЮВАЛЬНА АНІМАЦІЯ» ТА ЇЇ МІСЦЕ В ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ АНІМАТОРІВ Популярные

Владелец Число скачиваний: 372

Захаріна Аліса Геннадіївна

м. Запоріжжя, Україна

В даний час важливим завданням, як в теоретичному, так і в практичному аспектах є дослідження проблем, пов’язаних з особливостями професійної підготовки майбутніх фахівців з туризму до анімаційної діяльності в рекреаційно-оздоровчій сфері. Вирішення цього завдання вимагає перегляду, пошуку, розробки та впровадження адекватного змісту професійної освіти,педагогічних технологій, що враховують зміни в сучасному суспільстві та дозволяють найбільш ефективно вирішити виникаючі проблеми.

pdf ҚАШҚАДАРЁ ВИЛОЯТИ ТАШҚИ САВДО АЛОҚАЛАРИНИНГ ҲУДУДИЙ ХУСУСИЯТЛАРИ ВА ИНВЕСТИЦИЯ ИМКОНИЯТЛАРИ Популярные

Владелец Число скачиваний: 364

Қарши давлат университети

М.Т. Бердиқулова, Д. Муродова

Ташқи савдо - халқаро иқтисодий муносабатларнинг ривожланган ва кенг тарқалган шаклидир. Бозор иқтисодиёти шароитида ҳар қандай мамлакат "очиқ иқтисодиётни шакллантириш" ва жаҳон хўжалиги алоқаларида фаол иштирок этишни мақсад қилиб қўяди. Халқаро савдо муносабатларини йўлга қўйиш орқали давлат маҳсулот ишлаб чиқаришга ва хизмат кўрсатишга ихтисослашади. Халқаро савдо - бу халқаро меҳнат тақсимотининг чуқурлашуви ва фан-техника тараққиётининг жадаллашуви шароитида турли мамлакатлар ўртасида товар ва хизматлар алмашинуви жараёнидир.

pdf ҚАШҚАДАРЁ ВИЛОЯТИ ТУПРОҚЛАРИ, УЛАРНИНГ МЕЛИОРАТИВ-ЭКОЛОГИК ҲОЛАТИНИ БОШҚАРИШ ЙЎЛЛАРИ Популярные

Владелец Число скачиваний: 372

М.Х.Ҳакимова, А.Э.Қаршиев, М.Б.Рашидова

Қарши муҳандислик-иқтисодиёт институти

Ўзбекистон ўз ичига физикавий–географик ва геологик жиҳатдан ранг-баранг туманларни олади. Тоғ тизмалари Тянь-Шань тоғ тизимига мансубдир. Тянь-Шань жанубий виграциясининг асосий устуни Олой тизмаси ҳисобланади ва у учта шахобчага – Туркистон, Зарафшон ва Ҳисор тизмаларига бўлинади. Ҳисор тоғ тизмаси Ўзбекистон ҳудудига ўзининг ғарбий якуни билан кириб келади. Жанубда у кенг ва чўзиқ ботиқлик билан шарқда эса Боботоғ билан чекланган. Шимолда у Ҳисор тизмасининг жанубий ён бағирлари билан туташади, ундаги айрим тепалик ва сойларнинг сув айирғичлари тўртламчи лёссимон қумлоқ ва лойлар билан қопланган вилоятларга хос яссиланиш белгиларини намоён қилади.