pdf ДИСЦИПЛІНА «ТАНЦЮВАЛЬНА АНІМАЦІЯ» ТА ЇЇ МІСЦЕ В ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ АНІМАТОРІВ Популярные

Владелец Число скачиваний: 351

Захаріна Аліса Геннадіївна

м. Запоріжжя, Україна

В даний час важливим завданням, як в теоретичному, так і в практичному аспектах є дослідження проблем, пов’язаних з особливостями професійної підготовки майбутніх фахівців з туризму до анімаційної діяльності в рекреаційно-оздоровчій сфері. Вирішення цього завдання вимагає перегляду, пошуку, розробки та впровадження адекватного змісту професійної освіти,педагогічних технологій, що враховують зміни в сучасному суспільстві та дозволяють найбільш ефективно вирішити виникаючі проблеми.