pdf O’QITUVCHI MAHORATI MAS’ULIYATLI VAZIFA Популярные

Владелец Число скачиваний: 355

O’zbekistonRespublikasiSurxondaryoviloyati

Termizdavlatuniversitetikattao’qituvchisi

 BibixolKarimova.

Termizdavlatuniversitetio’qituvchisi

BegaliJumayev 

Mustaqilyurtningertangikuniuchunxizmatqilaoladiganbarkamolavlodnivoyagayetkazishbugungio’qituvchilarioldidamas’uliyatlivazifalarnibelgilabberdi.Anashuboradaolibboriladiganishlartalaygina.Bulardanko’rinibturibdikita’lim-tarbiyagamutasaddibo’lganpedagoglarbilimvasalohiyategalaribo’lmog’izarur.O’zo’rnidapedagogiksalohiyategalaribirnechapedagoggahosxususiyatlaregasibo’lmog’imuhimdir.Bularningzaminidao’qituvchimahoratituradi.