pdf TASVIRIY SAN’AT DARSLARINI TASHKIL ETISHDA ZAMONAVIY USULLARDAN FOYDALANISHNING UMUMIY TAVSIFI Популярные

Владелец Число скачиваний: 369

Istamov Zavqiddin Sa’dullayevich

Musurmonova Madina Toxirovna

Samarqand, O’zbekiston

Pedagogikada o’qitish va tarbiya berish metodlari insonni to’g’ri shakllanishiga va barcha dunyoviy bilimlarni olib jamiyatda o’z o’rnini topa oladigan mustaqil bo’lib yetishishiga qaratilgan. Bu komillik sari borish yo’li bugungi istiqlolga erishgan O’zbekiston farzandlarini tayyorlashda asosiydir. Shuningdek, farzandlarimiz bilimli, axloqli, vatanparvar jahonda rivojlangan davlatlar talablariga javob beradigan bo’lishligi lozim. Bunga hamma fanlarning ma’lum xissasi bor. Shu jumladan tasviriy san’at fanining ta’lim va tarbiya berish jarayonlari ham bunga xizmat qiladi.