pdf BARKAMOL SHAXS TARBIYASI MASALALARINING SHARQ MUTAFAKKIRLARI ASARLARIDA O’RGANILISHI Популярные

Владелец Число скачиваний: 1319

UrDU, o’qituvchi, M.B.Kalandarova

UrDU, talaba, R.R.Ibragimova

UrDU, talaba, N.O.Djumaniyozova

Barkamol shaxsni tarbiyalash hamma davrda ham dolzarb masala bo’lib kelgan. Zero, shaxs barkamolligi jamiyat kelajagini ta’minlaydigan asosiy mezonlardan biridir. Barkamol avlodni tarbiyalash g’oyasi ham milliy, ham umumbashariy mazmun-mohiyatga ega, u insoniyatni ma’naviyat va ma’rifatga, yuksak barkamollikka, ezgulikka olib boruvchi olijanob g’oyadir. Shu sababli ham barkamol avlod va uni tarbiyalash muammosining yechimlari azal-azaldan xalqimizning ezgu-orzusi bo’lib kelgan.