pdf TALABALARDA MUSTAQIL FIKRLASHNI SHAKLLANTIRISH VOSITALARI Популярные

Владелец Число скачиваний: 567

UrDU, o’qituvchi, M.B.Kalandarova

UrDU o’qituvchi, Sh.I.Jumaniyzova

UrDU, talaba, M.A.Otaboyeva

UrDU, talaba, S.A.Ro’zimova

Fikrlash yoki fikr yuritish talaba aqliy faoliyatining, aql zakovatining, muomala maromining, ongli xulq-atvorining yuksak shakli bo’lib hisoblanadi. Mustaqil fikrlash tevarak-atrofni, ijtimoiy muhitni hamda voqelikni bilish quroli, shuningdek, talabaning keng ko’lamli aqliy faoliyatini oqilona, omilkorlik bilan amalga oshirishning asosiy sharti sanaladi.