default РОЗВИТОК ФІЗИЧНИХ ЯКОСТЕЙ ПІД ВПЛИВОМ ЗАНЯТЬ ФІТБОЛ- АЕРОБІКОЮ Популярные

Владелец Число скачиваний: 301

Шарафутдінова Санія Умярівна, Іванюта Наталія Вікторівна

Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського

(Київ, Україна)

Анотація. Однією з основних задач, що вирішується в процесі фізичного виховання, є забезпечення оптимального розвитку властивих людині фізичних якостей – сукупностей властивостей організму, що забезпечують йому можливість здійснювати активну рухову діяльність. Наукові дослідження вітчизняних та закордонних авторів свідчать про те, що для розвитку і підтримки оптимального рівня фізичних якостей доцільно застосовувати програми занять з фітбол-аеробіки. Мета – визначення впливу занять фітбол-аеробікою на показники фізичних якостей студенток I-II курсів відділення „шейпінг”. Розроблена програма занять з Фітбол- аеробіки позитивно вплинула на показники фізичних якостей.

Ключові слова: фізичні якості, фітбол-аеробіка, розвиток, показники, студенти.