folder Современные информационные технологии

Документы

default LMS EFRONT ЯК НОВЕ ПОКОЛІННЯ СИСТЕМ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ Популярные

Владелец Число скачиваний: 351

Видойник Марія Русланівна

Національний університет «Львівська політехніка»

(Львів, Україна)

Анотація. Подано теоретичне обґрунтування вибору віртуального навчального середовища eFront. Представлено особливості, можливості та функціональні переваги eFront для взаємодії між користувачами з різними рівнями доступу через мережу Інтернет. Проаналізовано необхідні складові та технічні навики для ефективного її функціонування.

Ключові слова: дистанційне навчання, система управління навчанням, інформаційні технології, програмні модулі, неперервна освіта.

default АНАЛІЗ МОЖЛИВОСТЕЙ ВИКОРИСТАННЯ НЕНОРМОВАНИХ ФУНКЦІЙ НАЛЕЖНОСТІ В ТЕОРІЇ НЕЧІТКИХ МНОЖИН Популярные

Владелец Число скачиваний: 310

Гайша Олександр Олександрович, Гайша Олена Олександрівна

Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова

(Миколаїв, Україна)

Аннотація. У роботі обґрунтована доцільність використання функцій належності нечітких множин зі значеннями більше одиниці. Наводиться приклад використання таких ненормованих функцій належності. Пропонується виконувати усі стандартні етапи процесу нечіткого виводу за тими ж правилами, що й для нормалізованих функцій належності.

Ключові слова: нечіткі множини, функції належності, нормування, ненормовані функції належності.

default ВИКОРИСТАННЯ СУЧАСНОГО ІНФОРМАЦІЙНО-РЕСУРСНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ В НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНІЙ РОБОТІ У ВНЗ І-ІІ РІВНІВ АКРЕДИТАЦІЇ Популярные

Владелец Число скачиваний: 306

Томашівська М.В., Согор А.А.

Екологічний коледж Львівського національного аграрного університету

(Львів, Україна)

Анотація. В статті описані шляхи модернізації інформаційно- ресурсного забезпечення освітнього простору вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації. Розкрито проблему оновлення інформаційних систем та технологій навчального закладу.

Ключові слова: веб-ресурси, веб-сайт, електронний навчальний ресурс, хмарні технології, дистанційне навчання.

default ЖЕҢІЛ ӚНЕРКӘСІП БҰЙЫМДАРЫН ЖАРНАМАЛАЙТЫН КОРПОРАТИВТІК WЕB- САЙТ ҚҰРУ Популярные

Владелец Число скачиваний: 311

Ерботаева Мӛлдір, Ахмет Жұлдыз, Нұрлыбекқызы Сәния, Бекжанова Назерке

Шымкент аграрлық колледжі

(Шымкент, Қазақстан)

Резюме: Целью работы является Создание web-сайта рекламируюшего продукты легкой промышленности. Разработка сайта рекламируюшего продукты легкой промышленности выполнена в соответствии со стандартными этапами проектирования.

Ключевые слова: web-сайт, реклама, продукты легкой промышленности, проектирование.

default ИНТЕРАКТИВТІ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ЖАСАУ Популярные

Владелец Число скачиваний: 319

Жарылқасын Аяулым Бегебайқызы, Рысжанова Айжан Сайлаухановна Семей қаласының

Шәкәрім атындағы Мемлекеттік университеті

(Семей, Қазақстан)

Жарылкасын Аяулым Бегебаевна, Рысжанова Айжан Сайлаухановна Государственный университет имени Шакарима города Семей (Семей, Казахстан) Статья посвящена приемам и созданиям интерактивных презентации. Раскрыты особенности использования инновационных приемов и методов создания интерактивной презентации с помощью встроенного в PowerPoint приложения языка программирования VISUAL BASIC FOR APPLICATIONS. Приведены примеры и отражены этапы создания интерактивных презентации. Особое внимание уделено преимуществам интерактивных презентации.

Ключевые слова: Интерактивные презентация, Microsoft PowerPoint, Visual Basic, команда, разработчик.

default МЕТОДЫ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД Популярные

Владелец Число скачиваний: 344

Бегилов Бахадыр Назарбаевич

(Нукус, Узбекистан)

Аннотация: В настоящей статье отражены методы очистки сточных вод и некоторые допустимые варианты технологических схем по очистке городских сточных вод.

Ключевые слова: механический метод, химический метод, физико- химический метод, биологический метод, грубодисперсные частицы, нефтеловушки, бензомаслоуловители, отстойник, аэротенки, концентраций вредных веществ, биологические пруды, реагентный способ, метод коагуляции, метод флокуляции.

default МОДЕЛЬ ЗРІЛОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ЯК ОДИН ІЗ ПАРАМЕТРІВ ОЦІНКИ РИЗИКІВ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ Популярные

Владелец Число скачиваний: 291

Щурська Марія Олександрівна

Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

(Київ, Україна)

Анотація. Одним із основних факторів, від яких залежить відношення організації до питань інформаційної безпеки, є степінь її зрілості. Так, наприклад, існує безліч моделей для визначення зрілості компанії. Різним рівням зрілості відповідають різні потреби в області інформаційної безпеки. В цій статті наводиться порівняння трьох моделей, а саме COBIT, SSE- CMM, ISM3.

Ключові слова: інформаційна безпека (ІБ), оцінка ризиків, модель зрілості, COBIT, SSE-CMM, ISM3.

default ПОРІВНЯННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ МОБІЛЬНИХ ЗАСТОСУНКІВ НА SWIFT ТА REACT NATIVE Популярные

Владелец Число скачиваний: 301

Нетудихата Антон Геннадійович

НТУ України «Київський політехнічний інститут ім. І. Сікорського»

(Київ, Україна)

Анотація. Проведено порівняння продуктивності мобільних застосунків, написаних на React Native (Javascript у основі) та Swift (мова програмування від Apple). Cтворено два однакових мобільних додатки. Проведено виміри продуктивності використання центрального процесора, графічного ядра, пам'яті.

Ключові слова: javascript, react, react native, swift, продуктивність, мобільний додаток.

default ҚОҒАМДА АҚПАРАТТЫҚ ЖӘНЕ КОМПЬЮТЕРЛІК БІЛІКТІЛІК МӘДЕНИЕТІН ҚАЛЫПТАСТЫРУ ЗАМАН ТАЛАБЫ Популярные

Владелец Число скачиваний: 298

Ерботаева Мӛлдір, Жолымбай Сабина, Шарипбек Диана, Хамут Айсұлу

Шымкент аграрлық колледжі

(Шымкент, Қазақстан)

Резюме: Статья посвящена анализу высокого уровня развития информационных технологий, их роли в современном обучении. Рассмотрена общественная информация и пропаганда культуры компьютерных навыков, которые сейчас являются является требованием времени.

Ключевые слова: информация, пропаганда, компьютерные навыки, технологии.