default АНАЛІЗ МОЖЛИВОСТЕЙ ВИКОРИСТАННЯ НЕНОРМОВАНИХ ФУНКЦІЙ НАЛЕЖНОСТІ В ТЕОРІЇ НЕЧІТКИХ МНОЖИН Популярные

Владелец Число скачиваний: 324

Гайша Олександр Олександрович, Гайша Олена Олександрівна

Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова

(Миколаїв, Україна)

Аннотація. У роботі обґрунтована доцільність використання функцій належності нечітких множин зі значеннями більше одиниці. Наводиться приклад використання таких ненормованих функцій належності. Пропонується виконувати усі стандартні етапи процесу нечіткого виводу за тими ж правилами, що й для нормалізованих функцій належності.

Ключові слова: нечіткі множини, функції належності, нормування, ненормовані функції належності.