default МОДЕЛЬ ЗРІЛОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ЯК ОДИН ІЗ ПАРАМЕТРІВ ОЦІНКИ РИЗИКІВ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ Популярные

Владелец Число скачиваний: 301

Щурська Марія Олександрівна

Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

(Київ, Україна)

Анотація. Одним із основних факторів, від яких залежить відношення організації до питань інформаційної безпеки, є степінь її зрілості. Так, наприклад, існує безліч моделей для визначення зрілості компанії. Різним рівням зрілості відповідають різні потреби в області інформаційної безпеки. В цій статті наводиться порівняння трьох моделей, а саме COBIT, SSE- CMM, ISM3.

Ключові слова: інформаційна безпека (ІБ), оцінка ризиків, модель зрілості, COBIT, SSE-CMM, ISM3.