default ТҮС МАҒЫНАСЫН БІЛДІРЕТІН АҒЫЛШЫН ЖӘНЕ ҚАЗАҚ МӘДЕНИЕТТЕРІНДЕГІ ФРАЗЕОЛОГИЯЛЫҚ БІРЛІКТЕРДІҢ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ Популярные

Владелец Число скачиваний: 263

Аманжол Сымбат Сапарқызы Евразийский национальный университет (Казахстан, Астана)

Мақала мазмұны: Ағылшын және қазақ мәдениетіндегі фразеологиялық бірліктердің қолданылу ерекшеліктерін қарастырып, осы мәдениеттердегі түстердің мәндерін айқындау. Кілттік сөздер: фразеология, фразеологиялық бірліктер, түс, тіл, фразеологиялық сөздік, тұрақты тіркес.