default ОРГАНІЗАЦІЯ ФІЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВЧИХ ЗАНЯТЬ СТУДЕНТІВ З ВИКОРИСТАННЯМ СПОРТИВНИХ ІГОР Популярные

Владелец Число скачиваний: 160

Єфременко Вікторія Миколаївна

Національний технічний університет України «КПІ ім. Ігоря Сікорського»

(Київ, Україна)

Анотація. Здійснено аналіз сучасних підходів до організації фізкультурно-оздоровчої роботи студентської молоді. Вивчено основні мотиви, що сприяють залученню студентів до занять фізичними вправами у вільний час, визначено пріоритетні види рухової активності. Охарактеризовано вплив занять з використанням засобів спортивних ігор на фізичний та психоемоційний стан молоді. Досліджено основні чинники, що впливають на успішну організацію фізкультурно-оздоровчих занять студентів у позанавчальний час.

Ключові слова: фізичне виховання, фізкультурно-оздоровчі заняття, студенти, спортивні ігри, рухова активність, вільний час.