default ВИВЧЕННЯ МНОЖИННОГО АЛЕЛІЗМУ ПРИРОДНИХ ПОПУЛЯЦІЙ КОНЮШИНИ ПОВЗУЧОЇ НА ПОЛЬОВІЙ ПРАКТИЦІ СТУДЕНТІВ Популярные

Владелец Число скачиваний: 391

Бурчак Ліана, Мигун Микола

Глухівський НПУ імені Олександра Довженка

(Глухів, Україна)

Анотація. Публікацію присвячено проблемі удосконалення навчального процесу у вищій школі з генетики, розкрито практичну спрямованість польової практики з курсу «Генетика з основами селекції» на прикладі теми «Множинний алелізм природних популяцій конюшини повзучої (Trifolium repens)». Також наведено аналіз популяції та частоту зустрічей різних фенотипів за ознакою сивої плями у популяціях Trifolium repens м. Глухова.

Ключові слова: фундаменталізація освіти, генетика, ген, алелі, множинний алелізм, популяція, фенотип, генотип.