default ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ АСПЕКТИ ЛІТЕРАТУРОЗНАВЧОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ-СЛОВЕСНИКІВ Популярные

Владелец Число скачиваний: 383

Гриневич Володимир Йосипович

Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка

(Глухів, Україна)

У статті розглядаються психолого-педагогічні аспекти літературознавчої освіти майбутніх учителів-словесників на філологічних факультетах вищих педагогічних навчальних закладів, які ґрунтуються на дослідженнях в галузі психологічної, педагогічної, літературознавчої та методичної наук. Доводиться, що базою для формування високого рівня професійної підготовки вчителя-словесника є розвиток таких його якостей, як інтелект особистості, засвоєння психолого-педагогічних основ навчальної діяльності, усвідомлення поставленої мети, літературознавча компетентність, методична культура.

Ключові слова: психолого-педагогічні основи, літературознавча освіта, педагогічні знання, педагогічні уміння, загальнопедагогічна підготовка, специфіка, аналіз художнього твору, інтелектуальний розвиток, професійна діяльність, майбутній учитель.