default ГОТОВНІСТЬ ДО САМООСВІТИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ У ПРОЦЕСІ ФОРМУВАННЯ ІТ-КОМПЕТЕНТНОСТІ Популярные

Владелец Число скачиваний: 398

Добровольська Анна Михайлівна

ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет»

(Івано-Франківськ, Україна)

Анотація. У статті акцентовано увагу на факторах, які впливають на формування готовності майбутніх лікарів і провізорів до самоосвіти в процесі набуття інформаційно-технологічної компетентності (ІТ- компетентності) під час навчання дисциплінам природничо-наукової підготовки (ДПНП). Схарактеризовано структурні компоненти готовності майбутніх фахівців до самоосвіти в процесі набуття ІТ-компетентності під час навчання ДПНП. Схарактеризовано критерії змісту й організації самоосвітньої діяльності, які обумовлюють критерії сформованості готовності майбутніх лікарів і провізорів до самоосвіти під час навчання ДПНП і набуття ІТ- компетентності. Визначено рівні готовності майбутніх фахівців до самоосвіти в процесі формування ІТ-компетентності під час навчання ДПНП

Ключові слова: готовність до самоосвіти, ІТ-компетентність, критерії, рівні, самоосвіта, структурні компоненти, фактори.