default СУТНІСТЬ ПРОФЕСІЙНО – ПЕДАГОГІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА У СУЧАСНИХ ПЕДАГОГІЧНИХ ВНЗ ТА ЇЇ ІНТЕНСИФІКАЦІЯ В ПРОЦЕСІ ПЕДАГОГІЧНОЇ ПРАКТИКИ Популярные

Владелец Число скачиваний: 397

Стефіна Надія Василівна

Сумський державний педагогічний університет імені. А. С. Макаренка

(Суми, Україна)

В статті досліджується сутність професійно – педагогічної підготовки майбутніх вчителів музичного мистецтва. Особлива увага приділяється інтенсифікації підготовки висококваліфікованих фахівців – педагогів – музикантів у процесі педагогічної практики у сучасних педагогічних ВНЗ.

Ключові слова: професійно – педагогічна підготовка, педагогічна практика, вчитель музичного мистецтва, уроки музичного мистецтва.