folder Cоциологические науки

Документы

default ВИЗНАЧЕННЯ СОЦІОТИПОВОГО В ПОВЕДІНЦІ НИНІШНІХ СТУДЕНТІВ Популярные

Владелец Число скачиваний: 387

Сасіна Людмила Олександрівна

Харківський національний економічний університет ім. С.Кузнеця

(Харків, Україна)

Анотація. Вирішення актуальних проблем системи освіти потребує постійного оновлення знань про стереотипи мислення і поведінки нинішніх студентів. Типові характеристики на даному проміжку часу були встановлені шляхом аналізу, узагальнення і інтерпретації результатів соціологічного дослідження, виконаного студентами ХНЕУ ім. С. Кузнеця. Визначено дві групи чинників, що здійснюють найбільший вплив на мислення і поведінку студентів.

Ключові слова: студенти, мислення, поведінка, стереотипи, соціальне середовище.

default ЕВРИСТИЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ КОНЦЕПЦІЇ ВІЗУАЛЬНОЇ СОЦІОЛОГІЇ П. ШТОМПКИ У ДОСЛІДЖЕННІ СОЦІАЛЬНОЇ НЕРІВНОСТІ1 Популярные

Владелец Число скачиваний: 368

Верховод Лілія Іванівна

Луганський національний університет імені Тараса Шевченка

(Старобільськ, Україна) .

Анотація. В статті окреслюються передумови виникнення візуальної соціології як напрямку, наголошується на ролі Г. Беккера у його становленні. Розглядаються 4 основні підходи до аналізу фотографій (за П. Штомпкою): герменевтичний, дискурсивний, семіотичний, структурний. Описуються практики дослідження фотознімків за Д. Харпером. Підкреслюється, що вивчення фотографій з позиції дискурсивного підходу дозволить виявити особливості сприйняття населенням різних форм нерівності, а з позиції семіотичного та структурного – встановити специфіку стилів життя різних соціальних груп, у тому числі бідних та багатих.

Ключові слова: фотографія, візуальна соціологія, соціальна нерівність, герменевтичний підхід, символічній підхід, структурний підхід, дискурсивний підхід.

default КОНЦЕПЦИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ПРИЧИН ВОЗНИКНОВЕНИЯ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ Популярные

Владелец Число скачиваний: 342

Алекина Елена Викторовна, Мельникова Дарья Александровна, Яговкин Герман Николаевич

Самарский государственный технический университет

(Самара, Россия)

Аннотация. В работе рассмотрены существующие теории причин возникновения несчастных случаев. Выявлены основные закономерности возникновения профессиональной опасности. Предложена концепция формирования причин несчастных случаев, позволяющая разработать методы обеспечения безопасности.

Ключевые слова: Несчастный случай, опасность, человеческий фактор, персонал, профессиональный отбор, производственная среда, гомосфера, нокcосфера, авария, энергия.