default ВИЗНАЧЕННЯ СОЦІОТИПОВОГО В ПОВЕДІНЦІ НИНІШНІХ СТУДЕНТІВ Популярные

Владелец Число скачиваний: 172

Сасіна Людмила Олександрівна

Харківський національний економічний університет ім. С.Кузнеця

(Харків, Україна)

Анотація. Вирішення актуальних проблем системи освіти потребує постійного оновлення знань про стереотипи мислення і поведінки нинішніх студентів. Типові характеристики на даному проміжку часу були встановлені шляхом аналізу, узагальнення і інтерпретації результатів соціологічного дослідження, виконаного студентами ХНЕУ ім. С. Кузнеця. Визначено дві групи чинників, що здійснюють найбільший вплив на мислення і поведінку студентів.

Ключові слова: студенти, мислення, поведінка, стереотипи, соціальне середовище.