default ЕВРИСТИЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ КОНЦЕПЦІЇ ВІЗУАЛЬНОЇ СОЦІОЛОГІЇ П. ШТОМПКИ У ДОСЛІДЖЕННІ СОЦІАЛЬНОЇ НЕРІВНОСТІ1 Популярные

Владелец Число скачиваний: 166

Верховод Лілія Іванівна

Луганський національний університет імені Тараса Шевченка

(Старобільськ, Україна) .

Анотація. В статті окреслюються передумови виникнення візуальної соціології як напрямку, наголошується на ролі Г. Беккера у його становленні. Розглядаються 4 основні підходи до аналізу фотографій (за П. Штомпкою): герменевтичний, дискурсивний, семіотичний, структурний. Описуються практики дослідження фотознімків за Д. Харпером. Підкреслюється, що вивчення фотографій з позиції дискурсивного підходу дозволить виявити особливості сприйняття населенням різних форм нерівності, а з позиції семіотичного та структурного – встановити специфіку стилів життя різних соціальних груп, у тому числі бідних та багатих.

Ключові слова: фотографія, візуальна соціологія, соціальна нерівність, герменевтичний підхід, символічній підхід, структурний підхід, дискурсивний підхід.