pdf TABIATSHUNOSLIK DARSLARIDA “BOSHQOTIRMA” DIDAKTIK O’YINIDAN FOYDALANISH Популярные

Владелец Число скачиваний: 406

Raxmonov Abduxomid Roziqulovich

Qashqadaryo VXTXQTMOI (O’zbekiston)

Raxmanov Bahodir Abduxomidovich

QARSHI MII talabasi

Boshlang’ich ta’lim jarayonida har bir fan o’ziga xos xususiyat va ahamiyat kasb etadi. Shu jumladan tabiatshunoslik fani bolalarni tabiat bilan tanishtirishda muhim rol o’ynaydi. Tabiatshunoslik fanining asosiy vazifasi – boalni tevarak-atrofdagi tabiat bilan tanishtirish, unda olam tuzilishi va tabiat hodisalari haqida boshlang’ich tasavvur hosil qilish, ilmiy dunyoqarash kurtaklarini shakllantirish, tabiatga muhabbat uyg’otish va undan oqilona foydalanishni o’rgatishdan iboratdir.