pdf UZLUKSIZ TA’LIM TIZIMIDA CHETTILLARINING O’RNI Популярные

Владелец Число скачиваний: 353

Shamsiyeva O., Boymatov A.A.

Jizzakh, Uzbekistan

O’zbekistonda uzluksiz ta’lim tizimini yaratish shu asosida ta’lim sifatini jahon andozalari darajasiga yetkazish ta’lim tizimining eng dolzarb vazifasiga aylandi. Hozirgi zamon talablaridan biri sifatida chet tillari va axborot texnalogiyalarini bilish e’tirof etilmoqda. Bu jarayon rivojlangan avlodni shakllantirishda shakllantirishda muhim rol o’ynaydi. Muhtaram Prezidentimiz I. A. Karimov bu borada “Yangi ming yillikda davlatlarning, xalqlarning taqdirini moddiy boylik, emas intellektual ya’ni ma’naviy - ma’rifiy boylik hal qiladi” deb ta’kidlanganlar.