pdf MUSTAQILLIK DUNYOQARASHI VA ERKIN TAFAKKURINI SHAKILLANTIRSH Популярные

Владелец Число скачиваний: 353

TerDu O`zbekistonda demokratik jamiyat qurish

nazariyasi kafedrasi o`qituvchisi M.I.Dosnazarova

Milliy g’oya, milliy mafkura tushinchalari kengi vaqtlarda tez-tez ishlatiladigan bo’lib qoldi. Bu bejiz emas, albatta. Har qaysi jamiyatning, shu jumladan mustaqil Respublikamizning ham, o’z oldiga qo’y-gan aniq maqsad va muddaosi bor. Milliy mafkura ana shu maqsadlarni ifoda etadigan qudratli kuchdir.