default ПОЛІНОМІАЛЬНА ДРОБОВА АПРОКСИМАЦІЯ ЗУБЦІВ ЕКГ СИГНАЛУ Популярные

Владелец Число скачиваний: 385

Юрко Олексій Олексійович, Ардашов Сергій Андрійович, Гладкий Віктор Васильович, Шувалов Андрій Андрійович

Кременчуцький національний університет ім. Михайла Остроградського

(Кременчук, Україна)

Анотація. Робота присвячена вирішенню актуальної проблеми пошуку перспективних методів обробки ЕКГ сигналу серцево-судинної системи. Було використано методи модельного аналізу ЕКГ-сигналу за допомогою несиметричних Гаусових імпульсів та їх подальша апроксимація поліноміальними дробовими функціями.

Ключові слова: поліноміальна апроксимація, ЕКГ сигнал, імпульси Гауса, поліноми Чебишева, модельний аналіз.