default РОЗРОБКА WPF ДОДАТКУ З ВИКОРИСТАННЯМ ТЕХНОЛОГІЇ ДОСТУПУ ДО ДАНИХ ADO.NET З РЕАЛІЗАЦІЄЮ РЕКОМЕНДАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ Популярные

Владелец Число скачиваний: 403

Красюк Олександр Юрійович, Борисенко Ірина Іванівна, Трифонова Катерина Олексіївна

Одеський національний політехнічний університет

(Одеса, Україна)

Анотація. Рекомендаційна система – це система, що виконує прогнозування уподобань кожного конкретного користувача, на підставі сукупності дій усіх користувачів системи. Метою роботи є розробка WPF додатку з використанням технології доступу до даних ADO.NET з реалізацією рекомендаційної системи. Для досягнення поставленої мети в роботі розроблено та реалізовано алгоритм побудови рекомендаційної системи на підставі подібності об’єктів.

Ключові слова: рекомендаційна система, колаборативна фільтрація, користувач, об’єкт, уподобання.