folder Технические науки

Документы

default АНОДТАЛҒАН ҚАЛАЙЫ ҚАБЫРШАҒЫНЫҢ ФОТОВОЛЬТАИКАЛЫҚ ҚҰРЫЛЫМЫН ЗЕРТТЕУ Популярные

Владелец Число скачиваний: 391

Омарова Гульден Сериковна, Афанасьев Дмитрий Анатольевич

Е.А.Бөкетов атындағы Қарағанды мемлекеттік университеті

(Қарағанды, Қазақстан)

Аннотация. Бұл жұмыста күн ұяшығы негізіндегі кеуекті қалайы оксиді қабыршағының фотовольтаикалық қасиеті және сенсибилизирленген органикалық бояғыш нәтижелері көрсетілген. Кеуекті қабықша су ерітіндісі негіздегі NH4OH аммиактың сілтілі электролитте қалайыны электрохимиялық анодтау негізінде алынды. Анықталғандай, Sn қабықшасын анодтау уақыты түрлендіру тиімділігіне әсер етеді, синтез уақытының өсуімен қатар жарық энергиясын электр энергиясына түрлендіру тиімділігіде өседі. Сорбция уақытының өсуі кеуекті қабықша бетіндегі молекулалар санының өсуіне алып келеді. Қалайы оксиді негізіндегі күн ұяшықтары үшін күшті ағымдағы қара ток байқалады, ол жарық энергиясын электр энергиясына түрлендіру тиімділігін айтарлықтай төмендетеді.

Кілтті сөздер: электрохимияның анодтау, қалайы оксиді, микроқұрылым, сорбциялық қабілеттілік, вольт - амиперлі сипаттама.

default ВСТАНОВЛЕННЯ ВПЛИВУ НЕТРАДИЦІЙНОЇ ПРИРОДНОЇ СИРОВИНИ НА ПРОЦЕСИ ОКИСЛЕННЯ В КОНДИТЕРСЬКОМУ ЖИРІ Популярные

Владелец Число скачиваний: 360

Лозова Тетяна Михайлівна

Львівський торговельно-економічний університет

(Львів, Україна)

Анотація. Результатами досліджень доведено відсутність проокислювального ефекту нетрадиційної природної сировини рослинного (борошно квасолеве екструдоване) та тваринного походження (молоко сухе знежирене і сироватка молочна суха). Вивчено і показано антиоксидантну дію досліджених видів сировини за пероксидним, бензидиновим, тіобарбітуровим та кислотним числами. Встановлено, що наявність зазначених добавок у кондитерському жирі сприяє сповільненню процесів окислення в 1,1-3,75 раза та гідролізу – в 1,1-1,3 раза. На підставі отриманих результатів рекомендовано використання нетрадиційної природної білоквмісної сировини у виробництві борошняних кондитерських виробів, що позитивно впливатиме на тривалість зберігання продукції.

Ключові слова: нетрадиційна природна сировина, процеси окислення, пероксидне число, антиокислювальна дія.

default ДОСЛІДЖЕННЯ АНТИОКИСЛЮВАЛЬНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ФОСФОЛІПІДІВ НА КОНДИТЕРСЬКОМУ ЖИРІ Популярные

Владелец Число скачиваний: 390

Сирохман Іван Васильович, Гирка Ольга Ігорівна, Калимон Марта-Марія Володимирівна

Львівський торговельно-економічний університет

(Львів, Україна)

Анотація. Виконаними дослідженнями встановлені атиокислювальні властивості фосфоліпідів на кондитерському жирі за перекисним,, бензидиновим і тіобарбітуровим числами. Ефективність фосфоліпідного концентрату залежить від внесеної концентрації і може бути підвищена за рахунок синергістів (аскорбінової кислоти, кверцетину, моріну, таніну). Суміш фосфатидного концентрату (0,5%) з аскорбіновою кислотою підвищила стійкість жиру до автоокислення в 2,5-3,4 раза, з кверцетином – у 3,2-4,2, з моріном – у 1,7-2,6, з таніном – у 1,9-3,5 раза. Бензидинове число жиру без добавок перевищувало інші зразки в 1,5-3,0 рази, а тіобарбитурове – в 1,2-3,8 раза. На підставі отриманих результатів рекомендовано використання дослідних сполук для стабілізації якості кондитерського жиру.

Ключові слова: фосфоліпідні концентрати, процеси окислення, перекисне число, антиокислювальна дія.

default ЗНАЧИМОСТЬ И ВОЗМОЖНЫЕ ПУТИ ПЕРЕРАБОТКИ СОЛОДКИ В УСЛОВИЯХ ПРИАРАЛЬЯ Популярные

Владелец Число скачиваний: 366

Болтаев Умид Сотимбаевич, Шеров Муродбек Абдукаримович

Ургенчский Государственный университет

(Ургенч, Узбекистан)

Аннотоция. В данной статье приведены основные сведение о солодковом корне выращенной в условиях Приаралья, определены и обобщены основные свойства и область применения. Учитывая важность переоброботки солодкового корня авторами были разработаны экологическая чистая технология получения густых экстрактов. предложено технология и схема получения густых экстрактов из солодкового корня способом импульсно-вакуумной экстракции.

Ключевые слова: Солодка; глицирризиновой кислоты; экстракт.

default НОВІ ВИДИ КОНСЕРВІВ З ГРИБІВ З ВИКОРИСТАННЯМ НЕТРАДИЦІЙНОЇ СИРОВИНИ Популярные

Владелец Число скачиваний: 360

Решетило Лідія Іллівна, Лебединець Віра Тарасівна, Донцова Інна Вікторівна

Львівський торговельно-економічний університет

(Львів, Україна)

Аннотация. Освещены возможности расширения ассортимента консервов из грибов шампиньонов и вешенок с использованием лагенарии, кабачков и других овощей. Приведены данные исследований химического состава основного сырья в зависимости от особенностей вида и сорта. Рассчитано рецептуру новых видов консервов, которые характеризуются повышенной биологической ценностью, имеют оздоровительное направление и высокие результаты дегустационной оценки.

Ключевые слова: консервы, грибы, ингредиенты, химический состав, шампиньоны, вешенки, лагенария, кабачки, овощи.

default РОЗРОБКА WPF ДОДАТКУ З ВИКОРИСТАННЯМ ТЕХНОЛОГІЇ ДОСТУПУ ДО ДАНИХ ADO.NET З РЕАЛІЗАЦІЄЮ РЕКОМЕНДАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ Популярные

Владелец Число скачиваний: 362

Красюк Олександр Юрійович, Борисенко Ірина Іванівна, Трифонова Катерина Олексіївна

Одеський національний політехнічний університет

(Одеса, Україна)

Анотація. Рекомендаційна система – це система, що виконує прогнозування уподобань кожного конкретного користувача, на підставі сукупності дій усіх користувачів системи. Метою роботи є розробка WPF додатку з використанням технології доступу до даних ADO.NET з реалізацією рекомендаційної системи. Для досягнення поставленої мети в роботі розроблено та реалізовано алгоритм побудови рекомендаційної системи на підставі подібності об’єктів.

Ключові слова: рекомендаційна система, колаборативна фільтрація, користувач, об’єкт, уподобання.

default СХЕМА И ПАРАМЕТРЫ РАБОТЫ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ ТУРБИНЫ К- 55-90 ЛМЗ В МОТОРНОМ РЕЖИМЕ Популярные

Владелец Число скачиваний: 384

Калытка Валерий Александрович, Исаев Валерий Львович, Байдильдина Жаналык Боранкуловна

Карагандинский государственный технический университет

(Караганда, Казахстан)

Аннотация. Предложен и расчетным путем обоснован перевод турбины К – 55 – 90 ЛМЗ (ст. No 1) в периодический автоматизированный режим синхронного компенсатора (моторный режим), с подпиткой данной турбины активной мощностью от турбины К – 50 – 90 ЛМЗ (ст. No 2), работающей в номинальном режиме (50 МВт, 55 МВт) и подающей, из регенеративных отборов (ступени No 17, 18 (ЧВД ТГ No 2)), в проточную часть ЧНД ТГ No 1, пар для охлаждения ротора ТГ No 1. В общей электрической схеме станции генераторы турбин No 1,2 включены параллельно. Приведены технические характеристики вспомогательного силового оборудования генераторов турбин первой очереди (ст. No 1 – 4), включая два обмоточных трансформатора Т3, Т4, три обмоточных трансформатора Т1, Т2 и автотрансформатор АТ. Согласно принятой расчетной электротехнической схеме определены: 1) токи короткого замыкания (ТКЗ) в расчетных (ударных) критических точках К1,К2,К3; 2) сопротивление системы, включая сопротивления элементов T1,T2,T3,T4. Из расчета эквивалентных сопротивлений установлено, что расчетные значения ТКЗ в ударных точках в схеме замещения существенно ниже, чем в исходной схеме. Из полученных результатов, очевидно, что режим синхронного компенсатора для турбины No 1, при ее электрической подпитке от генераторов турбин No 2,3,4 первой очереди, эффективен по электрическим показателям.

Ключевые слова: моторный режим работы турбины (режим синхронного компенсатора); конденсационная паротурбинная установка (КПТУ); технологическая схема работы турбины; части высокого (ЧВД) и низкого (ЧНД) давления; схема замещения; токи короткого замыкания (ТКЗ); автоматизированная турбина модели К – 55 – 90 ЛМЗ.

default УСЛОВИЯ ЦЕНТРОВКИ СУДОВЫХ ВАЛОПРОВОДОВ Популярные

Владелец Число скачиваний: 368

Водопьянов Павел Викторович

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«Астраханский государственный технический университет»

(Астрахань, Россия)

Рассматриваются вопросы центровки валопровода при строительстве и ремонте судов. Приводятся параметры и условия для расчета выравнивания и изгиба вала. Рассматриваются состояния валопроводов.

Ключевые слова: Центровка, выравнивание вала, изгиб вала, монтаж валопровода, подшипник.

default ХОЛОДИЛЬНА ТЕХНІКА І ТЕХНОЛОГІЯ: МИНУЛЕ ТА СЬОГОДЕННЯ Популярные

Владелец Число скачиваний: 375

Бодак Михайло Петрович, Гирка Ольга Ігорівна

Львівський торговельно-економічний університет

(Львів, Україна)

Анотація. Холодильна техніка та технологія відіграють визначальну роль в харчовій промисловості і в збереженості продовольчої сировини. Впровадження засобів холодної техніки і технології в кінці ХІХ ст. в харчову промисловість призвело до покращення харчування населення, підвищення якості рівня та тривалості життя, темпів росту населення планети. Холодильна техніка пройшла складний еволюційний шлях від перших абсорбційних машин Ф. Карро, компресійної машини К. Лінде до сучасних машин з гвинтовими та спіральними компресорами, пластинчатими та мікроканальними теплообмінниками. На сьогодні найбільш актуальними є питання підвищення енергетичної ефективності та екологічної безпечності холодильної техніки. Турбота за довкілля спонукала заміні холодильних агентів, які мають високий потенціал глобального потепління на речовини з високою озонобезпечністю, низький потенціал глобального потепління, негорючі і не токсичні.

Ключові слова: холодильна техніка і технологія, абсорбційна холодильна машина, компресійна машина, харчові продукти, збереження якості.