pdf O’ZBEKISTON SHOIRLARI SHERIYATIDA EKOLOGIK MUAMMOLARNING TASVIRLANISHI

Владелец

Mustafaqulova G., Janibekov U., Mardonova S., Xusanova N., Rasulova A.

(Samarqand, O’zbekiston Respublikasi)

Inson doimo tabiat qo’ynida faoliyat ko’rsatadi, u bilan uzluksiz munosabatda bo’ladi. Bu faoliyat oqilona tashkil etilmasa va u bilan munosabat to’g’ri o’rnatilmasa, inson o’zi va tabiat uchun muammolar keltirib chiqaradi. Bu ekologik muammolardir.