pdf РОЗШИРЕННЯ АСОРТИМЕНТУ ХЛІБОБУЛОЧНИХ ВИРОБІВ ЗБАГАЧЕНОГО БІОЛОГІЧНО АКТИВНИМИ ДОБАВКАМИ І МІКРОНУТРІЄНТАМИ В УМОВАХ ФУНКЦІОНУВАННЯ ГОТЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА

Владелец

Рубінов Максим

Володимирович Національній університет харчових технологій,

Київ, Україна

Аннотація. Екологічно несприятливі умови життя в Україні поглиблюються одночасною дією на організм людини радіонуклідів (наслідки Чорнобильської катастрофи), важких металів, пестицидів та інших техногенних забруднювачів довкілля. В цих умовах своєчасною є проблема розробки і впровадження технології виробництва продуктів харчування функціонального призначення, тобто продуктів, що містять інгредієнти, здатні покращувати фізіологічні процеси в організмі людини. Ринок таких продуктів ("functional food") активно зростає в розвинених країнах світу, особливо у США та Японії. Наукове обґрунтування і розробка технології таких продуктів, у тому числі хлібобулочних, останнім часом спостерігається й в Україні.

Ключові слова: Вдосконалення хлібобулочних виробів, біологічно активні добавки, мікронутріенти, хліб з підвищеним вмістом біологічно-активних речовин .