pdf БИЛИШ ФАЛСАФАСИ

Владелец

Кипчаков Хамиджон Гуламович

(Наманган, Узбекистан).

Билиш табиати ва имконияти, уни чегараси ва ишончлилик шарти тахлил қилинадиган фалсафа бўлими. Бирортаям фалсафий система билим ва фаолият асосларига эгаликка даъво қиларкан, бу муаммоларни ўрганмасликни четлаб ўта олмайди. Бироқ назарий-билиш муаммолари фалсафий концепция таркибида имплицит кўринишда хам бўлиши мумкин, масалан, билим имконият ва характерини ноаниқ белгиловчи онтологияни шатланиши орқали. Билим муаммо сифатида антик фалсафада ўрганила бошланди (Софист, Платон, Аристотел) онтологик тематикасига бўйсундирилган бўлсада махсус ўрганила бошлади.