pdf АХЛОҚИЙ ТАРБИЯНИНГ ЖАМИЯТ ТАРАҚҚИЁТИДАГИ ЎРНИ

Владелец

Кипчаков Хамиджон Гуламович

(Наманган, Узбекистан)

Давлат ва фуқаролик жамиятидаги аҳлоқий юксаклик даражасини унинг фуқаролари аҳлоқий маданияти белгилайди. Аҳлоқий маданият, шахснинг жамият аҳлоқий тажрибаларини эгаллаши ва тажрибалардан бошқа одамлар билан бўлган муносабатларида фойдаланиши ўз-ўзини мунтазам такомиллаштириб бориши сингари жихатларни ўз ичига қамраб олади. У шахс аҳлоқий тараққиётининг белгиси ҳисобланади. Зеро аҳлоқий маданият аҳлоқий