pdf МАДАНИЯТЛАРАРО МУЛОҚОТ

Владелец

Сайдулла Исоқов.

(Наманган, Ўзбекистон)

Маданиятларнинг ўзаро мулоқоти бевосита миллий ўзликни англаш масаласи билан узвий боғлиқ. Чунки глобаллашув жараёнида маданий мулоқот хусусиятларининг глобаллашув фойдасига ўзгариб бориши, бундай мулоқотда қисман табиийликнинг йўқолиб бориши кишиларнинг миллий онги ва умуман ўзликни ҳамда миллий ўзликни англаш ҳодисасига таъсир кўрсатади. Бундай таъсирнинг қай даражада ижобий ёки салбий бўлиши миллий ва миллий аксиологик онгнинг тараққий этиш даражаси билан боғлиқ.