pdf НАПРЯМИ РОЗВИТКУ ПРОЕКТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЄВРОРЕГІОНІВ В УКРАЇНІ Популярные

Владелец Число скачиваний: 308

Глущенко Юлія, Лопатка Аліна

м. Харків, Україна

У сучасному світі активно досліджується транскордонне співробітниц-тво, зокрема широке вивчення особливостей функціонування єврорегіонів. Створення єврорегіону дає змогу його учасникам створювати спільні економічні структури, розвивати прикордонну торгівлю, реалізувати різно-манітні проекти в галузі туризму, екології, спорту та культури та залучити кошти Європейського Союзу (ЄС) через ці ж програми. Крім того, у межах єврорегіону зменшуються митні бар’єри й перешкоди для пересування робочої сили. Усе це обґрунтовує актуальність даного дослідження.