pdf УПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙ ЯК ФАКТОР ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ КРАЇНИ Популярные

Владелец Число скачиваний: 304

Петренко Юлія, Панченко Вікторія

м. Харків, Україна

Серед передумов економічного зростання інноваційна складова посідає особливе місце. Економіка потребує значної уваги до процесів підвищення ефективності виробничої структури, розвитку внутрішнього ринку та експортно-орієнтованої діяльності. Перехід до нової якості економічного зростання на інноваційній основі характеризує сучасний розвиток ринкового господарства. Вибір моделі державної інноваційної політики у своїй основі визначається такими факторами: подоланням диспропорцій адміністративної економіки на ринковій основі, складними політичними проблемами, розробкою стратегії конкурентоспроможності в умовах формування сучасного глобального середовища постіндустріального інформаційного суспільства. Усе це обґрунтовує особливу актуальність даного наукового дослідження.