pdf ПРОБЛЕМИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ТА РОЗВИТКУ ЄВРОРЕГІОНІВ ЯК ФОРМ ТРАНСКОРДОННОГО СПІВРОБІТНИЦТВА Популярные

Владелец Число скачиваний: 353

Ткаченко Вікторія, Костюкова Ганна

м. Харків, Україна

Економічний розвиток характеризується певними процесами, що протікають в економіці та суспільстві. Один із них – це трансформація у напрямку формування постіндустріального суспільства, пріоритетом якого є людина з її творчим та інтелектуальним потенціалом й умови її життєдіяльності. У свою чергу, забезпечення необхідної свободи, задоволення різноманітних потреб, реалізація потенціалу особистості, створення її життєвого простору, якій не може обмежуватися рамками однієї країни, а також ліквідування ознак периферійності потребують розвитку транскордонного співробітництва на основі його простих і складних ор-ганізаційних форм. Усе це обґрунтовує актуальність даного дослідження.