pdf O‘TKIR HOSHIMOVNING URUSH MAVZUSIDAGI FALSAFIY MUSHOHADALARI Популярные

Владелец Число скачиваний: 345

 Одилов Орифжон Одилжон угли, студент,

Призёр Государственной стипендии имени Навои.

Xonkeldiyev Ilhom Xolboyevich, студент,

Джизакский Государственный педагогический

институт имени А. Кадыри (Узбекистан).

Ma’lumki, O‘tkir Hoshimov ijodiy bisotining katta qismini urush mavzusi tashkil qiladi. Taqriban tahlilga tortilsa, urush mavzusi markazda turuvchi ikki roman – “Ikki eshik orasi” va “Tushda kechgan umrlar”, bir qissa – “Dunyoning ishlari” qissasi (qissaning asosiy mavzu-g‘oyasi ona timsoli bo‘lib, markazida ona timsoli tursada, bevosita urush mavzusiga murojaat qilingan o‘rinlar ko‘pchilikni tashkil qiladi) va bir qancha hikoyalar shular jumlasidandir. Boshqacha qilib aytilganda adib bisotining urush mavzusi bilan bog‘liq qismi 100 bosma taboqqa yaqin.