pdf CHET TILINI O’QITISHDA GUMANITAR ASPEKTLARNI SHAKLLANTIRISHNING DOLZARB MUAMMOLARI Популярные

Владелец Число скачиваний: 200

Uzakova Lola Anvarovna

(Farg’ona, O’zbekiston)

Respublikamiz yoshlarini bilimli, ma’naviyatli va ma’rifatli shaxs sifatida kamol toptirishda zamonaviy pedagogik texnologiyaning roli beqiyosdir. Ta’lim-tarbiya tizimining bugungi kundagi asosiy vazifasi – o’sib kelayotgan yoshlarni vatanparvar, zamonaviy bilim, ko’nikma va malakalarni o’zlashtirgan hamda jamiyatda munosib o’rnini egallashda qodir bo’lgan-barkamol avlod qilishdan iborat. Bunday vazifani bajarish uchun mamlakatimizda barcha shart-sharoitlar mavjud.