pdf BADIIY ASARDA HIKOYACHI-ROVIY OBRAZI VA UNING O’ZBEK ADABIYOTSHUNOSLIGIDA O’RGANILISHI Популярные

Владелец Число скачиваний: 144

Г.А.Машрапова

Фергана, Узбекистан

Badiiy asar tili ijodkor mahoratini, saviyasini, sajiyasini, o’ziga xosligini ko’rsatishda, asarning badiiyligi, betakrorligini ta’minlashda birinchi mezon ekanligi barchaga ma’lum. Adabiyotshunosligimizda asar tili yetarlicha tadqiq qilingan, o’rganilgan va bu jarayon hozir ham davom etmoqda. Bugungi kunda muallif tili va birinchi shaxs-“men”hikoyachi yonida hikoyachi-roviy obrazi tushunchasi paydo bo’ldi.