pdf ԱՐՇԱՎԱԽՄԲԵՐԸ ՈՐՊԵՍ ԱԶԱՏԱԳՐԱԿԱՆ ՊԱՅՔԱՐԻ ՅՈՒՐԱՀԱՏՈՒԿ Ձև Популярные

Владелец Число скачиваний: 104

Êàðèíå Àëüáåðòîâíà Åãèàçàðÿí

ÅÃÓ

Կարինե Ալբերտի Եղիազարյան

ԵՊՀ Հայոց պատմության ամբիոնի դոցենտ, պ.գ.թ.

Զինված արշավախմբերը նկատելի դերակատարություն են ունեցել հայոց ազատամարտի որոշակի փուլերում՝ նպաստելով Հայկական հարցի վրա Եվրոպական երկրների ուշադրության գրավմանը, ինչպես նաև որոշ չափերով թեթևացնելով արևմտահայերի նկատմամբ սահմանամերձ շրջանների քրդական ցեղերի գործած բռնությունները: Պատահական չէ, որ ժամանակ առ ժամանակ արշավախմբերը հայտնվել են ՀՅ Դաշնակցության կողմից առաջ քաշված մարտավարական ծրագրերի կիզակետում: