pdf BUXORO VOHASINING SUV TA~MINOTIDAGI BA~ZI MASALALAR (XIX ASR OXIRI – XX ASR BOSHLARI) Популярные

Владелец Число скачиваний: 105

Jumayeva N. A.

Buxoro, O`zbekiston

Bugungi kunda milliy mafkurani mustahkamlash, xalqimizning ma`naviy ruhiy tiklanish jarayonlari muqaddas zaminimizga, ya`ni tabiatga bo`lgan munosabat bilan chambarchas bog`liqdir. O`zbekiston Respublikasi Prezidenti I.A.Karimov ta`kidlaganlaridek “sivilizatsiya belgilarini asrab – avaylash qanchalik zarur bo`lsa, qishloq xo`jaligining butunlay sug`oliladigan dehqonchilikka asoslangan mintaqada er va suvni asrab avaylash ham muhimdir” [1, b. 145].