pdf РОЗВИТОК ОСВІТИ У МАРІУПОЛІ У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХІХ – НА ПОЧАТКУ ХХ СТ.: ІСТОРІОГРАФІЧНИЙ АСПЕКТ Популярные

Владелец Число скачиваний: 178

Міліціна Любов

Маріуполь, Україна

Друга половина ХІХ – початок ХХ ст. – вельми важлива епоха як для Російської імперії загалом, так і для її українських губерній, серед яких була і Катеринославська, що включала у себе територію міста Маріуполя. Реформи 60 – 70-х рр. ХІХ ст. не могли не позначитися на усіх сферах життя. Яскраво це проявилося у галузі народної освіти. Розгляд історіографічного аспекту розвитку освіти у пореформений період – актуальне завдання, оскільки поява у Маріуполі перших початкових шкіл, розширення їх мережі, заснування середніх навчальних закладів, діяльність видатних просвітників та інші питання, пов’язані з поширенням освіти, викликали інтерес і у сучасників тих подій, і у дослідників сьогодення.