pdf ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ СУРОГАТНОГО МАТЕРИНСТВА В УКРАЇНІ Популярные

Владелец Число скачиваний: 228

 Варакута Карина, студентка 3 курсу

ДВНЗ « Університет митної справи та фінансів»

М. Дніпропетровськ

Науковий керівник: Валуєва Ніна Олександрівна

Старший викладач кафедри цивільно-правових дисциплін

ДВНЗ « Університет митної справи та фінансів»

М. Дніпропетровськ

Одним із основоположних прав людини є право на материнство чи батьківство, яке на сьогоднішній день реалізується, зокрема, шляхом застосування допоміжних репродуктивних технологій, так званого су- рогатного материнства. Реалізація прав громадян у сфері допоміжних репродуктивних технологій є найбільш уразливою [1]. Тому й відповідно ця сфера потребує найбільш ретельного й ґрунтовного захисту з боку держави. Останнім часом навколо питання про застосування допоміжних репродуктивних технологій у меди- цині точаться різні дискусії. З одного боку, впровадження й нормативне закріплення такої діяльності є надзвичайно важливим кроком у створенні певного механізму соціального захисту осіб, які з тих чи інших причин не можуть мати дітей. З іншого ж боку, у суспільстві ще й досі не сформувалося остаточної думки з приводу відношення до репродуктивної медицини.