pdf ФІНАНСОВО-ПРАВОВА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ: ПОНЯТТЯ, СУТНІСТЬ, СПІВВІДНОШЕННЯ З ІНШИМИ ВИДАМИ ЮРИДИЧНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ Популярные

Владелец Число скачиваний: 318

Варакута Карина, студентка 3 курсу

ДВНЗ « Університет митної справи та фінансів»

М. Дніпропетровськ

Науковий керівник: Коваленко Наталія Володимірівна

ДВНЗ « Університет митної справи та фінансів»

М. Дніпропетровськ

Для чіткого розуміння сутнісних характеристик фінансово-правової відповідальності доцільно відмежувати її від інших видів юридичної відповідальності. Порівняння фінансово-правової відповідальності з іншими видами юридичної відповідальності виявляє багато її спільних рис з адміністративною та цивільно-правовою відповідальністю. З цим фактом пов’язані гострі дискусії стосовно її самостійності в системі юридичної відповідальності. Деякі з авторів, наприклад С.А. Герасименко, говорять про схожість ознак фінансово-правової відповідальності та адміністративної, оскільки вони випливають з правовідносин, що ґрунтуються на владному підпорядкуванні однієї сторони іншій [1, с. 56].