pdf ПОРУШЕННЯ НОРМ КОДЕКСУ СУДДІВСЬКОЇ ЕТИКИ ЯК ПІДСТАВА ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ СУДДІ Популярные

Владелец Число скачиваний: 255

Войчук Таміла Валеріївна,

Зімбовський Артур Андрійови

ч Студенти 2-го курсу

Криворізького факультету Національного університету

«Одеська юридична академія»

Пахомова Олена Анатоліївна к.ф.н доцент

кафедри гуманітарних та соціально-економічних дисциплін

Криворізького факультету Національного університету «ОЮА»

м. Кривий Ріг, Україна

Гостра полеміка в науковій юридичній літературі пов’язана з дослідженням проблеми обов’язковості етичних засад для служителів Феміди. Це питання сьогодні актуальне як ніколи у зв’язку з проведенням в Україні судової реформи, яка утверджує нові підходи щодо нормативної регламентації етичних стандартів суддівської справи. Проблеми суддівської етики успішно вивчали вітчизняні юристи-науковці В.П.Шибіко, І.Л.Самсін та ін. Безперечної актуальності набуло визначення передумов відповідальності судді за порушення стандартів суддівської етики. Саме цьому питанню і присвячена наша робота.