pdf ПОРУШЕННЯ ПРАВ ЛЮДИНИ У ЗВ’ЯЗКУ З ТРАНСНАЦІОНАЛЬНОЮ ПРОБЛЕМОЮ БОРОТЬБИ З ТОРГІВЛЕЮ ЛЮДЬМИ Популярные

Владелец Число скачиваний: 312

Войчук Таміла Валеріївна,

Костенко Валерія Василівна

Студенти 2-го курсу Криворізького факультету

Національного університету «Одеська юридична академія»

Стець Олег Миколайович к. ю. н доцент кафедри

цивільно-правових дисциплін

Криворізького факультету Національного університету «ОЮА»

Кривий Ріг, Україна

В даній науковій статті йдеться про проблему всього світу пов’язаною з торгівлею людьми, про порушення прав людини, про необхідність зосередження зусиль з протидії торгівлі людьми, небайдужість громадськості до цього явища. Проблема торгівлі людьми має глибокі історичні й етнонаціональні корені, та є порушенням прав людини на міжнародному рівні, і тому дана тема є актуальною як в минулому, так і в теперішньому.