pdf ВРАХУВАННЯ СТАНУ СИЛЬНОГО ДУШЕВНОГО ХВИЛЮВАННЯ ПРИ ПРИЗНАЧЕННІ ПОКАРАННЯ Популярные

Владелец Число скачиваний: 247

Костенко Валерія Василівна

студентка 2 курсу, спеціалізації «цивільна та господарська юстиція»

Криворізький факультет НУ ОЮА

Семенів Олександр Іванович студент 2 курсу,

спеціалізації «цивільна та господарська юстиція»

Криворізький факультет НУ ОЮА

Науковий керівник: Малиця Юрій Михайлович

ст. викладач кафедри кримінально-правових дисциплін

Криворізького факультету Національного університету «ОЮА»

Кривий Ріг, Україна

У вітчизняному кримінальному праві протягом тривалого часу законодавець надає різного кримінально-правового значення емоційним станам особи, які впливають на її здатність усвідомлювати свої діяння та/або керувати ними. Це кримінально-правове значення здебільшого проявляється в тому, що емоційні стани, які зменшують здатність особи усвідомлювати свої діяння та/або керувати ними, враховуються як обставина, що пом’якшує кримінальну відповідальність особи і на рівні її диференціації, і на рівні її індивідуалізації.