folder Менеджмент и Маркетинг

Документы

pdf АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ДОСЛІДЖЕНЬ ЗОВНІШНЬОЇ РЕКЛАМИ УКРАЇНИ Популярные

Владелец Число скачиваний: 321

Балюн Оксана

м. Київ, Україна

Системні дослідження ринку зовнішньої реклами розпочались у 1997 році. 2011 рік став знаковим для ринку зовнішньої реклами, коли було обрано єдиного індустріального дослідника. Індустріальний комітет зовнішньої реклами (ІКЗР) провів тендендер з надання послуг моніторингу та дослідження аудиторії зовнішньої реклами в Україні. Переможцями тендеру стали, відповідно, компанії «Комунікаційний альянс України» та Doors Consulting. Директор Doors Consulting С. Смоляр зазначає, що робота ІКЗР в напрямку вивчення ринку дозволила запустити процеси стандартизації галузі, перш за все в сфері досліджень. Це дозволило зовнішній рекламі поступово перейти від планування "за бордами" до планування за медіа параметрами [1].

pdf АНАЛІЗ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА ЯК ВАЖЛИВИЙ КОМПОНЕНТ ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ Популярные

Владелец Число скачиваний: 338

Вовк Юрій Іванович

Вінниця, Україна

Невпинне формування та подальший розвиток ринкових відносин в Україні викликає необхідність підвищення конкурентоспроможності підприємств. Вирішення цієї проблеми сьогодні ускладнене нестабільною економічною ситуацією, низькою ефективністю системи державного регулювання ринкових відносин, браком грошових ресурсів підприємств, недостатнім рівнем професіоналізму кадрів. Які фактори зовнішнього і внутрішнього середовищ врахувати, дослідити, яким чином змінити, щоб мати стабільну позицію на ринку і успішно конкурувати з підприємствами, які створюють аналогічну продукцію? Відповіді на ці питання шукають як вчені так і менеджери-практики.

pdf ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ЗЕД Популярные

Владелец Число скачиваний: 303

Собчук Владислав Петрович

здобувач освітнього ступеня «магістр»

Науковий керівник: к.т.н, доцент Кузьміна Олена Михайлівна

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ

м. Вінниця

Анотація: В статті визначено сутність поняття інформаційної системи та її особливості. Охарактеризовано необхідність використання інформаційних систем. Визначено основні напрямки підвищення використання інформаційних систем при здійснені зовнішньоекономічної діяльності.

pdf МОДЕРНИЗАЦИЯЛАШ ШАРОИТИДА САНОАТ ТАРМОҒИНИНГ РИВОЖЛАНИШИ ВА МУАММОЛАРИ Популярные

Владелец Число скачиваний: 331

Умарова Гулчехра Шавкатовна

Узбекистан, город Наманган

Маълумки, саноат тармоғи аҳоли бандлигини таьминловчи, долзарб ижтимоий вазифаларни ҳал этишдаги муҳим соҳага айланмоқда. Айни пайтда иқтисодиётни изчил ва барқарор ривожлантириш, жамият ижтимоий-сиёсий барқарорлигини кафолатловчи омиллардан бири сифатида намоён бўлмоқда. Дарҳақиқат, 2015 йилда ялпи ички маҳсулот 8 фоиз, саноат маҳсулотлари ишлаб чиқариш ҳажми ҳам 8 фоизга ошди.

pdf ОСНОВНІ МЕТОДИ АДАПТАЦІЇ ДО КЛІМАТИЧНИХ ЗМІН У СФЕРІ УПРАВЛІННЯ ВОДНИМИ РЕСУРСАМИ Популярные

Владелец Число скачиваний: 323

Криворученко Зарема Рамзанівна

Київ, Україна

Адаптацію до змін клімату не слід спрощувати лише до певних методів чи технологій. Це лише частина багатопланової міжсекторальної стратегії сталого управління водними ресурсами та безпеки водокористування, важливою складовою якої є інтегроване управління водними ресурсами[1]. Реагування на зміни клімату можна поділити на дві категорії: пом’якшення наслідків та адаптація до змін клімату. Пом’якшення наслідків антропогенного впливу на клімат включає в себе «стратегію зменшення джерел викидів парникових газів та розширення переліку поглиначів парникових газів»[2, с. 949].