pdf ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ЗЕД Популярные

Владелец Число скачиваний: 284

Собчук Владислав Петрович

здобувач освітнього ступеня «магістр»

Науковий керівник: к.т.н, доцент Кузьміна Олена Михайлівна

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ

м. Вінниця

Анотація: В статті визначено сутність поняття інформаційної системи та її особливості. Охарактеризовано необхідність використання інформаційних систем. Визначено основні напрямки підвищення використання інформаційних систем при здійснені зовнішньоекономічної діяльності.