pdf GRAMMATIK KATEGORIYA MA'NO VOSITALARI Популярные

Владелец Число скачиваний: 372

Zulfiqorova Zuxra Allaberdievna

(Qarshi,O’zbekiston)

Mamlakatimizmustaqillikkaerishgandanso’ngjahonhamjamiyatidao’zo’rnigaegabo’lib, muntazamrivojlanayotgandavlatlarqatorigaqo’shilibbormoqda. Endigina yigirma uch yoshni qarshilaganiga qaramasdan Vatanimiz katta yutuqlar, misilsiz imkoniyatlani qo’lga kiritdi. Jahonga chiqish, rivojlangan mamlakatlarning boy tajribalarini o’rganish hamda dunyo miqyosida raqobatbardosh kadrlarni tayyorlash davr talabi bo’lib qolmoqda. Shu nuqtai nazardan xorijiy tillarni, xususan ingliz tilini o’qitishning dolzarbligini ta’kidlash joiz. Ingliz tili eng keng tarqalgan jahon tili sifatida o’rganilar ekan, uni mamlakatimiz oliy ta’lim muassasalarida ham o’qitishga katta e’tibor qaratilmoqda. [ 1]