pdf O'ZBEK ADABIY TILINING ME'YORI VA NUTQ MADANIYAT Популярные

Владелец Число скачиваний: 308

доцент А.Мусаев, ст.преподаватель Г.Умрзакова

(ДжГПИ, Узбекистан)

O'zbek tili uzoq tarixiy taraqqiyoti davomida o'zbek xalqining birdan-bir aloqa vositasi bo'lib keldi. O'zbek milliy tili g'oyat murakkab rivojlanish va yangilanish yo'lini bosib o'tdi. Bu o'zgarish tabiiy suratda jamiyat qurilishida sodir bo'lgan revolyutsion va evolyutsion qayta qurish jarayoni: iqtisodda, madaniy hayotda, fan va texnikada yuz bergan o'zgarishlar bilan chambarchas bog'liq edi. O'zbek adabiy tili madaniy inqilobining haqiqiy quroliga, bilim olish, fan va texnikani egallaash quroliga aylanadi.